Rodzaje hydroizolacji fundamentów

Chcąc zabezpieczyć budynek przed wilgocią, trzeba działać już na etapie jego budowy. Co prawda możliwe jest wykonanie izolacji w już istniejących obiektach, jednak jest to dużo trudniejsze zadanie. W tym celu należy zatroszczyć się, przede wszystkim, o izolacje poziomą i pionową budynku.

Izolacja pionowa

Jej warstwa powinna znajdować się w każdym obiekcie. Bez niej woda zgromadzona w gruncie będzie przenikać do fundamentów. Wykonuje się ją z różnych materiałów, zależnie od budulca, z jakiego postał dany budynek oraz od konkretnych warunków terenowych. Może być wykonana np. z folii polietylenowej, masy bitumicznej, betonitu, czy betonu wodoodpornego.

Izolacja pozioma

Chcąc zabezpieczyć nieruchomość przed podciąganiem kapilarnym, warto zastosować izolację poziomą. Podczas jej wykonywania, materiały izolacyjne są umieszczane między ścianami, a ławami. Warto wiedzieć, że  ochrona przed wilgocią nie stanowi jedynego pozytywnego skutku płynącego z tej inwestycji. Izolacja pionowa chroni obie warstwy przed  pęknięciami w miejscu, w którym się stykają.

Kompletna hydroizolacja fundamentów

Bardzo ważne, by zarówno zabezpieczenie pionowe, jak i poziome uzupełniały się nawzajem, sprawiając tym samym, że całość będzie dokładnie szczelna. Ponadto, obiekt musi być zabezpieczony odpowiednią powłoką przeciwwilgociową. Należy pamiętać także o przejściach rurowych i dylatacjach.

Wpływ terenu, na którym znajduje się nieruchomość

Prace hydroizolacyjne są dostosowywane do terenu, na jakim znajduje się nieruchomość. W przypadku miejsc, w których istnieje szczególne zagrożenie, niezbędne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Z tego względu każdorazowo należy dokonać dokładnej analizy sytuacji i wybrać materiał będący w stanie zapewnić pełną ochronę budynku przed wilgocią.

Remont starego budynku

W przypadku, gdy podczas remontu okaże się, że budynek nie jest odpowiednio izolowany, należy odkopać, wysuszyć i zabezpieczyć fundamenty, a następnie zadbać o ich właściwą izolację. W takich przypadkach koniecznie trzeba skonsultować się z fachowcem, który oceni sytuację i pomoże wybrać odpowiednie rozwiązania.

Comments are closed.