Proces wzmacniania gruntu

Decydując się na konstrukcję budynku, musimy być gotowi na stawianie czoła rozmaitym przeciwnościom, które niechybnie pojawią się przy tej okazji. Jedną z nich jest niedostateczna nośność podłoża, która – wbrew pozorom – jest obecnie dość często spotykanym problemem. Ocena jakości terenu to pierwszy etap projektu inwestycyjnego. Jeśli ten jest niewystarczająco stabilny, należy koniecznie zająć się jego wzmocnieniem przed przystąpieniem do kolejnych działań.

Na czym polega proces wzmacniania gruntu?

Grunt słabonośny może być skutkiem podtopień, erozji, niedostatecznej wilgoci w podłożu, trzęsień ziemi czy działalności człowieka. Przyczyn jest bardzo wiele, a struktura podłoża wcale nie musi być jednolita – teren, na którym chcemy postawić swój dom, może być mało stabilny np. tylko w jednym miejscu. Niezależnie od wielkości obszaru, na jakim występuje problem, należy bezwzględnie zająć się wzmocnieniem całego terenu.

Wzmacnianie gruntu to proces, który można przeprowadzić za pomocą różnych metod:

  • Wymiana podłoża – wzmacnianie stosowane w przypadku bardzo słabych ziem organicznych i miękkoplastycznych. Zazwyczaj odbywa się na głębokości ok. 3-5 metrów.
  • Zagęszczanie – proces odbywa się poprzez ubijanie podłoża dużym ładunkiem przy pomocy dźwigów. W ten sposób ograniczamy jego upłynnienie, otrzymane podłoże jest bardziej zbite i stabilne.
  • Konsolidacja – jej celem jest usunięcie nadmiaru wilgoci z podłoża. Najprostszym sposobem jest tutaj zastosowanie dużego obciążenia, które powoduje wyciskanie nagromadzonej wody. Proces ten jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia i mało kosztowny, może jednak okazać się czasochłonny.
  • Stabilizacja chemiczna lub termiczna – do jej przeprowadzenia niezbędny jest odpowiedni środek spajający: np. cement, beton lub wapno. Stabilizacja gruntu tą metodą jest często stosowanym procesem w budownictwie drogowym i kolejowym.

Decydując się na jedną z metod, należy wziąć pod uwagę szereg czynników: między innymi warunki gruntowo-wodne, warunki górnicze i sejsmiczne czy charakterystykę obiektów znajdujących się w pobliżu.

Comments are closed.