Jakie są metody stabilizacji gruntu?

Jeden z pierwszych etapów prac budowlanych polega zazwyczaj na ocenie nośności podłoża. Ten niestety często okazuje się niewystarczająco stabilny – przy obecnym poziomie zagospodarowania przestrzeni trudno znaleźć jest teren idealny, który obejdzie się bez dodatkowego wzmocnienia. Na szczęście istnieją dziś liczne metody stabilizacji gruntu, na które możemy się zdecydować w zależności od rodzaju ziem, warunków atmosferycznych oraz typu budownictwa.

Wzmacnianie gruntu: krótki przegląd najważniejszych metod

  •  Konsolidacja poprzez obciążanie podłoża – to jeden z najprostszych sposobów wzmacniania, który nie wymaga ogromnych nakładów pracy i środków finansowych. W skrócie polega on na odciśnięciu nadmiaru wody z podłoża. Odbywa się to najczęściej za pomocą obciążania terenu nasypem oraz dokładaniem kolejnych warstw obciążenia w miarę wzrostu stabilności. Wady? Proces ten może trwać wiele miesięcy, a nawet lat!
  • Wymiana gruntu – w przypadku tej metody wzmacniania słabonośny grunt jest zastępowany nasypem budowlanym. Materiałem nasypowym może być piasek, żwir, łupek, żużel wielkopiecowy oraz inne materiały spełniające normy budowlane. W zależności od przypadku można przeprowadzić pełną wymianę podłoża lub też częściową – jeśli np. zwierciadło wód wykryte zostało na niewielkiej głębokości.
  • Zagęszczanie chemiczne – do tej metody wzmacniania gruntu wykorzystuje się różnego rodzaju środki chemiczne mieszane z podłożem, a także wodą. Dobór substancji oraz odpowiednich proporcji zależy głównie od jakości stabilizowanego terenu. Zazwyczaj używane są jednak takie spoiwa jak cement, wapno, popioły, z ewentualnym dodatkiem innych substancji.
  • Ubijanie – mechaniczna metoda stabilizacji polegająca na dogęszczaniu podłoża przy użyciu specjalnego bijaka o dużej masie i spadającego z wysokości. Proces ten generuje drgania, dlatego przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, jak ich przebieg wpłynie na otaczające plac budowy obiekty. Taki monitoring może być także prowadzony przez cały czas trwania robót. Przy użyciu wyjątkowo ciężkich bijaków, zasięg zabiegu może wynieść nawet ponad 20 metrów!

Comments are closed.