Hydroizolacje garaży podziemnych

Najczęściej skutki zawilgocenia tych pomieszczeń obejmują pęknięcia w  podłodze, łuszczenie się farby i uszkodzenia tynku, mokre plamy na  podłożu oraz ścianach, a w ekstremalnych przypadkach zalewanie garaży podziemnych wodą deszczową lub śniegową. Przyczyn przecieków oraz  zawilgocenia może być wiele. Nierzadko są to wady już w samym projekcie konstrukcji, np. wykonanie nieodpowiednich spadków, zastosowanie wadliwej hydroizolacji lub nieuwzględnienie zmiany poziomu wód gruntowych.

Warto więc od początku zwracać uwagę na ułożenie odpowiednich powłok uszczelniających – w ten sposób możemy efektywnie zapobiec powstawaniu przecieków. Jeśli jednak już mamy problem z zawilgoceniem, niezbędne może okazać się odwodnienie w postaci np. drenażu opaskowego. Hydroizolacje garaży podziemnych powinny być między innymi dostosowane do poziomu wód gruntowych, fundamentów, rodzaju kondygnacji oraz rodzaju podłoża. Bardzo popularne są zwłaszcza takie materiały jak powłoki bitumiczne, mineralne i krystaliczne masy uszczelniające oraz papy.