Hydroizolacje garaży podziemnych Warszawa

Najczęściej skutki zawilgocenia tych pomieszczeń obejmują pęknięcia w podłodze, łuszczenie się farby i uszkodzenia tynku, mokre plamy na podłożu oraz ścianach, a w ekstremalnych przypadkach zalewanie garaży podziemnych wodą deszczową lub śniegową. Przyczyn przecieków oraz zawilgocenia może być wiele. Nierzadko są to wady już w samym projekcie konstrukcji, np. wykonanie nieodpowiednich spadków, zastosowanie wadliwej hydroizolacji lub nieuwzględnienie zmiany poziomu wód gruntowych.

Gama rozwiązań do uszczelnienia garażu

Warto więc od początku zwracać uwagę na ułożenie odpowiednich powłok uszczelniających – w ten sposób możemy efektywnie zapobiec powstawaniu przecieków. Jeśli jednak już mamy problem z zawilgoceniem, niezbędne może okazać się odwodnienie w postaci np. drenażu opaskowego. Hydroizolacje garaży podziemnych powinny być między innymi dostosowane do poziomu wód gruntowych, fundamentów, rodzaju kondygnacji oraz rodzaju podłoża. Bardzo popularne są zwłaszcza takie materiały jak powłoki bitumiczne, mineralne i krystaliczne masy uszczelniające oraz papy.

Zabezpieczenie garażu przed pleśnią

Rozwijające się czasem na ścianach i podłogach piwnic grzyby stanowią realne zagrożenie dla zdrowia każdego użytkownika. Aby zapobiec ich powstawaniu, należy jak najlepiej chronić pomieszczenia przed wilgocią, której długotrwałe działanie mogłoby spowodować poważne szkody materialne. To właśnie dlatego tak ważne są hydroizolacje garaży podziemnych, które, prawidłowo wykonane, ograniczą do minimum lub całkowicie wyeliminują ryzyko powstawania wykwitów pleśni.

Kompleksowe zabezpieczenie garażu

Chcąc osiągnąć pełnię najlepszych efektów i usunąć problem zbyt wysokiej wilgoci, korzystam ze sprawdzonych rozwiązań, gwarantujących najwyższą skuteczność i dostosowanych do przeznaczenia obiektu budowlanego oraz warunków gruntowych. Podczas prac nad hydroizolacją garaży podziemnych zabezpieczam wszystkie miejsca, w których mogłoby występować podciąganie kapilarne lub podsiąkanie wody w miejscu styku kilku powierzchni, dostosowując je do sporządzonych wcześniej, dokładnych analiz. Dbam o to, by problem nadmiaru wilgoci nie powtarzał się w przyszłości.