Iniekcja ciśnieniowa Warszawa

W przypadku zawilgocenia fundamentów, ścian lub stropów, pomocna będzie metoda poziomej bariery wodoszczelnej. Dzięki niej możliwe jest stworzenie wtórnej izolacji zabezpieczającej przed wilgocią, a w efekcie powstrzymanie kapilarnego podciągania wody z fundamentów. W ten sposób można zapobiec degradacji murów, stropu, czy ścian znajdujących się na wyższej kondygnacji budynku. Zjawisko podciągania kapilarnego zachodzi w przypadku budynków, w których nie było założonej izolacji poziomej fundamentów lub uległa ona zniszczeniu. W takich sytuacjach zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. W ramach świadczonych usług przeprowadzamy iniekcję ciśnieniową, a cena jest każdorazowo ustalana indywidualnie.


Na czym polega iniekcja ciśnieniowa?

Podczas realizacji zlecenia wiercimy w murze otwory. Są one rozmieszczone w poziomym rzędzie, 15 cm powyżej posadzki. Otwory mogą znajdować się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Są skierowane w dół, pod kątem trzydziestu stopni, na głębokość między 10, a 15 cm przed licem drugiej strony muru. W ich wnętrzu umieszcza się zawory stopowe, zwane również pakerami. Do wnętrza otworów wprowadzamy preparat iniekcyjny. Jest to środek stworzony na bazie żelu poliakrylanowego albo poliaktylamidowego. Podczas iniekcji ciśnieniowej środek jest w stanie dotrzeć do wszystkich szczelin w kamieniu, cegle, czy zaprawie. Preparat charakteryzuje się lepkością zbliżoną do wody, dzięki czemu bez problemu dociera do wszystkich szczelin, kawern, czy kapilarów. Po około 5-15 minutach preparat zmienia się w żel, który nie przepuszcza wody. Podczas reakcji wiązana jest również woda z otoczenia, dzięki czemu żel dodatkowo się rozszerza. W ten sposób dokładnie wypełnia przestrzenie muru i wodoszczelna bariera jest gotowa.

Środek może być zastosowany, niezależnie od tego, jak wysoki będzie stopień zawilgocenia lub zasolenia muru. Po wykonaniu iniekcji zawory stopowe są usuwane, a otwory zasklepia się specjalną zaprawą.


Od czego zależy cena usługi?

Ceny naszych usług zmieniają się zależnie od kilku czynników. Przy wycenie bierzemy pod uwagę np. stan techniczny budynku i poziom skomplikowania prac, które trzeba wykonać.