Przegląd, naprawa i konserwacja odwodnień dachowych

Każdy obiekt budowlany już podczas tworzenia go musi spełniać szereg różnych wymagań. Są one niezwykle potrzebne do tego, aby korzystające z niego osoby mogły być bezpieczne. Istotne jest jednak nie tylko rzetelne przestrzeganie ich podczas budowy budynku, ale i przegląd czy ewentualne naprawy i prace konserwacyjne już po oddaniu go do użytku. Nie należy ich jednak przeprowadzać samodzielnie – nie zawsze mamy bowiem odpowiednią wiedzę czy doświadczenie w danej dziedzinie. Tak odpowiedzialne zadanie warto powierzyć specjalistom. My jesteśmy jednymi z nich! W ramach naszych usług wykonujemy bowiem między innymi szczegółowe przeglądy oraz naprawy odwodnień w obiektach budowlanych.

Odwodnienia dachowe czym są?

Coraz częściej stosuje się w budownictwie dachy płaskie – są one niejako symbolem nowoczesnych budynków. Ten typ dachu jest również często spotykany na przykład w różnego typu osiedlach mieszkaniowych czy zakładach przemysłowych bądź biurowcach. Takie dachy wymagają jednak znacznie większej uwagi na przykład z perspektywy odwodnień. Czym one są? To nic innego jak specjalistyczne systemy, których zadaniem jest odprowadzanie wody nagromadzonej na dachu. Tego typu odwodnienia są niezbędnym elementem każdego obiektu budowlanego, ponieważ mogą zabezpieczyć go przed różnego typu katastrofami budowlanymi, których przyczyną może być właśnie woda.

Odwodnienie obiektu budowlanego to konieczność

Dokładnie tak! Tylko ono może bowiem we właściwy sposób chronić elewację oraz pozostałe części budynku przed negatywnym działaniem wilgoci. Ta może być przyczyną nie tylko katastrofy budowlanej, może również powodować powstawanie grzybów i pleśni, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mieszkających bądź na co dzień korzystających z danego budynku. Odwodnienia obiektu budowlanego są więc koniecznością, zarówno w przypadku prywatnych budynków, jak i tych należących do różnego typu instytucji czy zakładów. Powinny być one dostosowane do ich wielkości, dzięki czemu proces odprowadzania wody może działać bez zarzutu i zagrożenia.

Czy są jakieś wymagania dotyczące wykonywania odwodnień obiektów budowlanych?

Tak, jest ich nawet całkiem sporo. Mają one na celu pokazanie norm i procedur, które dotyczą wykonywania odwodnień obiektów budowlanych. Ich przestrzeganie może zapobiec wywieraniu hydrostatycznego nacisku na hydroizolację – w ten sposób uniknąć można kosztownych zalań budynków. Jak wynika z doświadczenia naszego przedsiębiorstwa, większość takich wypadków ma miejsce właśnie przez nieprawidłowo działające systemy odwodnień. Podczas wykonywania ich warto więc stosować się do obowiązujących zasad techniki. Te mówią między innymi o tym, że:

  • wpusty dachowe powinny być zlokalizowane w najniżej położonych punktach odwadnianej płaszczyzny,
  • kołnierze wpustów powinny leżeć niżej niż płaszczyzna hydroizolacji/warstwy dachu,
  • wpusty i rury odprowadzające wodę należy regularnie konserwować poprzez utrzymywanie ich w 100% drożności oraz szczelności,
  • wpusty i rury powinny mieć zagwarantowany swobodny dostęp w celach konserwacyjnych.

Jakie usługi oferujemy?

Wykonanie poprawnie działających systemów odwodnienia to połowa sukcesu. Dalsza jego część to oczywiście systematyczne przeglądy i konserwacje. W ramach działalności, jaką prowadzi nasze przedsiębiorstwo, możemy Ci zaoferować czynności związane właśnie z usługą przeglądu, serwisu czy naprawy odowdnień w obiektach budowlanych. Jakie czynności są przez nas wykonywane? Nasza praca polega na ocenie stanu technicznego odwodnień na obiekcie oraz sporządzeniu specjalnego protokołu po zakończonych oględzinach. Wykonujemy również zlecenia dotyczące napraw poszczególnych elementów zgodnie z istniejącym stanem technicznym. Końcowy etap naszych działań to oczywiście przedstawienie technologii poszczególnych napraw oraz dokonanie ich.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Oferta naszego przedsiębiorstwa związana z czynnościami przeglądowymi i naprawczymi w obrębie odwodnień obiektów budowlanych kierowana jest między innymi do wspólnot mieszkaniowych, administratorów budynków różnego typu. Z naszych usług mogą skorzystać więc zarówno osoby prywatne, jak i instytucje czy zakłady produkcyjne, czy przemysłowe.